Video clip with audio of the legendary Puch MS 50 as it appeared in the Danish TV-series Busters Verden in 1984.

Video clip of the legendary Puch MS 50 as it appeared in the Danish TV-series Busters Verden.

– Nu kommer han! Kan du ikke høre knallerten? – Knallerten? Hva’ fa’n mener du? Du siger da vel ikke, at ham Lars er et stort skrummel på 15 år? – De andre si’r, at han er 16.