Denne sider handler om samtykke til fotografering og deling af billeder, der i Danmark er reguleret i kapitel 27 om freds- og æreskrænkelser i straffeloven. Skrevet 20. marts 2024.

Må man fotografere en anden person uden samtykke?

Man må gerne fotografere en anden person, der befinder sig i offentlige omgivelser eller på et frit tilgængeligt sted. Eksempler på sådanne steder er en koncert, en zoologisk have og en fritidsklub eller forening med udfoldelse af aktiviteter.

Hvis man vil fotografere en anden person, der befinder sig i private omgivelser eller på et ikke frit tilgængeligt sted, så skal der indhentes samtykke til det. Eksempler på sådanne steder er en læge, bank, et fitnesscenter, en bar, natklub, et diskotek og en arbejdsplads.

§ 264 a. Den, der uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer.

Må man dele billeder af en anden person uden samtykke?

Man må gerne dele eller offentliggøre billeder af en anden person, der er taget i offentlige omgivelser, på et frit tilgængeligt sted og er egnet til en bredere offentlighed.

Hvis man man vil dele eller offentliggøre billeder af en anden person, der er taget i private omgivelser eller på et ikke tilgængeligt sted, så skal der indhentes samtykke til det.

§ 264 d. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget en bredere offentlighed. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.

Må man dele intime billeder af en anden person uden samtykke?

Man må ikke dele eller offentliggøre intime billeder af en anden person uden samtykke. Man må ikke dele eller offentliggøre billeder, der vedrører en anden persrons private forhold eller omstændigheder, der ikke er tiltænkt en bredere offentlighed.

Hvis man vil dele eller offentliggøre intime billeder af en anden person eller billeder, der vedrører en anden persons private forhold eller omstændigheder, der ikke er tiltænkt en bredere offentlighed, så skal der indhentes samtykke til det.

§ 264 d. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget en bredere offentlighed. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.

Må man dele adgang til billeder, der er forbeholdt betalende brugere?

Man må ikke dele eller offentliggøre en adgang til billeder, der er forbeholdt betalende brugere. Med adgang menes også brugernavn, adgangkode, login-oplysninger, gengivelse eller anden form for adgang.

§ 263 a. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget 3) skaffer sig eller videregiver et adgangsmiddel til et datasystem, c) hvortil adgangen er forbeholdt betalende brugere.

Mere om fotografering og deling billeder.